Aktuálne informácie


27-12-2015

Firma presťahovaná na novej adrese - A. T. Sytnianskeho 6


Ubytovanie na Frantšachte
12-09-2015

Novozriadená turistická ubytovňa 

Tel. číslo : 0911/ 655 006 , 0911/ 655 00531-07-2015

Práve pracujeme na spustení novej stránky, niektoré časti ešte nie sú funkčné. Prosíme o trpezlivosť..


© 2013 Proficentrum

Úvod

 

 

⇒ Jednou z prvých a zároveň ťažiskových činností, ktorej sa profesionálne venujeme už viac ako 20 rokov, je dodávka elektroinštalačných a montážnych prác. Naša spoločnosť sa tiež zaoberá projektovaním a revíziami el. zariadení.


 

 V oblasti silnoprúdovej a slaboprúdovej elektrotechniky poskytujeme komplexné služby, ktoré zahŕňajú - zriaďovanie elektrických prípojok nízkeho napätia, výrobu rozvádzačov pre meranie spotreby elektrickej energie (elektromerových rozvádzačov), ako aj výrobu iných rozvádzačov a rozvodných zariadení rôznych druhov pre bývanie a priemysel, inštaláciu kamerových systémov, výrobu a montáž LED osvetleniamontáž štrukturovanej kabeláže, inštaláciu klasických aj aktívnych bleskozvodov, dodávku HIFI sústav a ich montáž.


 

⇒ V súčasnosti sa špecializujeme výhradne na elektrické inštalácie a zariadenia s prevádzkovým napätím do 1000V. V praxi ide o elektrické inštalácie bytov, bytových domov, rodinných domov ale aj kancelárskych, polyfunkčných prevádzok, potravinárskych prevádzok, supermarketov a ostatných objektov. 


⇒ Zabezpečujeme komplexnú dodávku elektrických inštalácií a technologického vybavenia stavieb, vrátane protipožiarnych, zabezpečovacích systémov a systémov pre meranie a reguláciu. V oblasti slaboprúdovej elektrotechniky sa orientujeme na vnútorné komunikačné a dorozumievacie zariadenia pre bytové domy a firemné prevádzky a taktiež na montáž dátových a počítačových sietí LAN.


⇒ Samozrejmou súčasťou dodávaných komponentov je aj ich sprievodná technická dokumentácia ako napr. vyhlásenia o zhode, štítky výrobcu, osvedčenia o kusovej skúške rozvádzačov, ich jednopólové schémy a iná predpísaná dokumentácia.


⇒ V prípade potreby vieme zabezpečiť aj promptné odstránenie porúch na vašej elektrickej inštalácii.


 

Stručne povedané, keď potrebujete odborníka na elektrické inštalácie, tak neváhajte a volajte!